Naše služby

Námi nabízené služby a ceník služeb

Naše služby zahrnují především dotace:

- Podpora rozvoje venkova

Investice do zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, investice do nezemědělských činností, podpora agroturistiky, technika a technologie pro lesní hospodářství...

- OP Rybářství

- Programy PGRLF

Program zemědělec, Podpora nákupu půdy, Program lesní hospodář, Program podpory pojištění, Program podpora úroků, Program úvěry a garance

- Národní dotace

agro

Ceník služeb

VEŠKERÉ CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH. JSME PLÁTCI DPH.

Zkladní ceník za zpracování projektů - žádosti o dotaci Mladý zemědělec a ostatních projektů v rámci PRV:

  • Zpracování projektu - projekt 0-1 mil. Kč - základní cena*: 10 000,- Kč, smluvní prémie**: +10 000,- Kč
  • Zpracování projektu - projekt 1-5 mil. Kč - základní cena*: 10 000,- Kč, smluvní prémie**: +15 000,- Kč
  • Zpracování projektu - projekt 5 mil. a více - základní cena*: 15 000,- Kč, smluvní prémie**: +15 000,- Kč

* Základní cena za zpracování projektu a podání žádosti o dotaci, splatná při podání žádosti
** Smluvní prémie je splatná poté, kdy SZIF (příp. jiná instituce) označí projekt jako schválený

  • HAVARIJNÍ PLÁN 5.000,- Kč
  • ANALÝZA RIZIK 3.500,- Kč
  • POHOTOVOSTNÍ PLÁN 3.500,- Kč

Vedení a zpracování podkladů k výběrovým řízením pro SZIF a podpora při něm:

Předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce:

  • nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH - cena za zpracování cenového marketingu průzkumu 10.000,-Kč
  • je od 500 tis. Kč u staveb do 6 mil a strojů nebo technologií do 2 mil pořizovacích nákladů bez DPH - cena za zpracování zadávacího řízení na stroje, služby či dodávky 20.000,-Kč
  • u staveb nad 6 mil a strojů nebo technologií nad 2 mil pořizovacích nákladů bez DPH - cena za zpracování zadávacího řízení na realizaci stavby 30.000,-Kč,

Zadávací řízení nad rámec obvyklých postupů, či těchto limitů dle osobní dohody a dle náročnosti projektu.

Zpracování žádostí o proplacení výdajů projektu pro SZIF - 10.000,-Kč/podání

Podávání změnových hlášení - 4.000,-Kč/podání