O Agropodnikání s.r.o.

Podrobnosti o naší společnosti

Agropodnikání s.r.o.

Zemědělským poradenstvím se zabýváme již od roku 2010. V roce 2014 jsme založili společnost, která radí zemědělcům a potravinářům především v dotační oblasti, zpracování havarijních plánů, pohotovostních plánů, analýzy rizik - ekologická újma, zpracování profesionálního posudku hospodaření farmy, včetně doporučení pro její další rozvoj, poradenství při řízení Vašeho podniku (optimalizace využití majetku), podpory běžných činností, poradenství ohledně auditu a certifikace biopotravin a další oblasti poradenství dle Vašich požadavků.

V dotační oblasti klientům nabízíme zpracování projektů, podporu při výběrových řízeních, monitoringu projektů, podání žádosti o platbu, případně podporu při všech krocích spojených s jednotlivými částmi podání dotační žádosti i v průběhu vlastní realizace projektu.

Mezi nejoblíbenější dotační projekty patří opatření Programu rozvoje venkova, a to především následující:

  • Investice do zemědělských podniků
  • Zahájení činnosti mladých zemědělců
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Investice do nezemědělských činností
  • Podpora agroturistiky
  • a další...

V rámci dotačního poradenství řešíme též dotace v rámci programů PGRLF, Národních dotací, přímých dotací, či OP Rybníkářství.

agro